Dụng cụ thí nghiệm

An toàn – Chất lượng – Nhiệt thành

Dung dịch tảy rửa

An toàn – Chất lượng – Nhiệt Thành

Thiết bị phòng thí nghiệm

An toán – Chất lượng – Nhiệt thành

SẢN PHẨM CHẤT TẢY RỬA

75.000 
150.000 
145.000 

Hóa chất tẩy rửa và bảo trì

Dung dịch tẩy rỉ sét FC-1 Nabakem – Hàn Quốc

135.000 
135.000